Σοφοκλή Βενιζέλου 8, Περιστέρι, Τ.Κ. 12131 210 5757898 info@texnikoipc.gr
Εγκατάσταση - installation Λειτουργικού Συστήματος

Εγκατάσταση - installation Λειτουργικού Συστήματος

Η σωστή Εγκατάσταση - Installation του Λειτουργικού Συστήματος (Windows) είναι ο πρώτος παράγοντας που επηρεάζει τη καλή ή όχι λειτουργία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Είναι μια διαδικασία που απαιτεί εμπειρία , γνώση , τεχνική κατάρτιση και πρέπει να πραγματοποιείται ΜΟΝΟ απο σωστά εκπαιδευμένους τεχνικούς.

Κατά την εγκατάσταση του Λειτουργικού Συστήματος οι τεχνικοί μας θα :

  • Φροντίσουν να διασώσουν ότι είναι δυνατόν από τα δεδομένα σας.
  • Εγκαταστήσουν το Λειτουργικό Σύστημα (Windows ) που έχετε αγοράσει και ταιριάζει με τις δυνατότητες του Ηλεκτρονικού σας Υπολογιστή.
  • Σας προτείνουν εάν είναι σκόπιμο να αναβαθμίσετε το Λειτουργικό Σύστημα (Windows) που έχετε ώστε να ταιριάζει στις απαιτήσεις της εποχής.
  • Εγκαταστήσουν τα Προγράμματα Οδήγησης των Συσκευών του Ηλεκτρονικού σας Υπολογιστή (Drivers), φροντίζοντας να είναι τα τελευταία ενημερωμένα.
  • Εγκαταστήσουν όλες τις τελευταίες ενημερώσεις για το Λειτουργικό Σύστημα (Windows) του Ηλεκτρονικού σας Υπολογιστή.
  • Πραγματοποιήσουν έλεγχο καλής λειτουργίας για το Λειτουργικό Συστημα (Windows)παρουσία σας.