Σοφοκλή Βενιζέλου 8, Περιστέρι, Τ.Κ. 12131 210 5757898 info@texnikoipc.gr
Πρόγραμμα Προστασίας Ιών (Anti-Virus)

Πρόγραμμα Προστασίας Ιών (Anti-Virus)

Τα Προγράμματα Προστασίας Ιών (Anti-Virus) αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι στη καλή λειτουργία του Ηλεκτρονικού σας Υπολογιστή

.Η ομαλή ή όχι λειτουργία του εξαρτάται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτό.

Οι τεχνικοί μας θα :

  • Ελέγξουν τη κατάσταση που βρίσκεται το Προγράμματος Προστασίας Ιών (Anti-Virus).
  • Ελέγξουν τη καλή λειτουργία του και το βαθμό προστασίας που σας παρέχει.
  • Παραμετροποιήσουν εάν χρειάζεται το Πρόγραμμα Προστασίας Ιών (Anti-Virus).
  • Σας προτείνουν λύση σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάστασή του.
  • Παραμετροποιήσουν το καινούργιο Πρόγραμμα Προστασίας Ιών (Anti-Virus) εάν χρειστεί η αλλαγή του παλαιού.
  • Ελέγξουν τη καλή λειτουργία του Προγράμματος Προστασίας Ιών (Anti-Virus)