Σοφοκλή Βενιζέλου 8, Περιστέρι, Τ.Κ. 12131 210 5757898 info@texnikoipc.gr

Η Εταιρεια μας

Η εταιρία μας ξεκίνησε τη λειτουργία της το Νοέμβριο του 2005, με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της πληροφορικής και της ανάπτυξης εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής.

Κύριος στόχος της είναι να επεκτείνει στο σύνολό της τις εμπορικές δραστηριότητές της, με την ίδια δυναμική, αξίες, φιλοσοφία και προσήλωση στην καλύτερη δυνατή υποστήριξη του πελάτη.

Αποτέλεσμα της αυτής της πορείας είναι μια άρτια οργανωμένη ομάδα παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που καλύπτει ολοένα και περισσότερους τομείς τεχνολογικής ολοκλήρωσης.